Sunday, April 18, 2010

KonsPiraSi Dalam Sistem Kewangan Dunia DideDaHkan

Berikut dipaparkan episod 47 siri The Arrivals yang memperlihatkan bahawa kebersandaran matawang dunia kepada USD merupakan satu konspirasi yang telah lama dirancang dalam usaha Yahudi mengawal sistem kewangan dunia. Seluruh dunia berada dalam keadaan tidak selamat selagi kebergantungan kepada USD masih diteruskan.Atas kesedaran ini maka terbitlah golongan yang memperjuangkan kembali penggunaan dinar emas sebagai matawang. Golongan - golongan ini mungkin telah menyedari bahawa pentingnya untuk keluar dari sistem yang dikawal oleh Yahudi @ Dajjal. Justeru itu, saya menyeru tamu WiLayAH EmaS mengambil langkah untuk menyimpan emas sebagai satu usaha mengunci nilai wang yang pada ketika ini semakin tidak menentu.

Ke Arah Pembentukan Generasi Sedar Emas.

No comments:

Post a Comment