Zakat Emas


Firman Allah S.W.T.:
Maksudnya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak (tidak dikeluarkan zakat) dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih.
(Surah At-Taubah: Ayat 34)

ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

1. Orang fakir; - orang yang tidak berharta untuk memenuhi keperluan asas.
2. Orang miskin; - orang yang mempunyai harta tetapi hanya cukup memenuhi keperluan dirinya.
3. Amil; - orang yang mengurus pungutan dan pembahagian zakat.
4. Mualaf; - orang yang baru memeluk Islam (saudara baru).
5. Hamba yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Orang yang berhutang untuk dibelanjakan pada jalan Allah.
7. Orang yang berjuang pada jalan Allah S.W.T..
8. Musafir dijalan Allah.


Pengiraan Zakat Emas Simpanan. Klik Sini.